Overgang fra eldre til yngre steinalder

Overgangen mellom eldre og yngre steinalder er satt til ca. 4.500 f.kr. Lenger sør brukes også benevnelsen neolittikum om yngre steinalder, og dette er en periode der jordbruket begynte å få innpass. I nord er jordbruk et senere fenomen – her i Varanger ble f.eks. ikke husdyrhold vanlig før rundt 1600 e.Kr.

Selv om overgangen til yngre steinalder tydeligvis ikke innebar noen drastiske økonomiske endringer i dette området, skjedde det noe som vi ser spor etter i det arkeologiske materialet. Dette gjelder bl.a. endringer i steinteknologi – dvs. i måten man lagde steinredskaper på.

Mens man i eldre steinalder så og si utelukkende brukte slagteknikk og først og fremst benyttet harde bergarter slik som kvarts og kvartsitt, begynte man i yngre steinalder også å bruke slipeteknikk. Et velegnet råstoff til dette viste seg å være skifer, og på boplassene fra yngre steinalder finnes pilespisser, spydspisser, kniver, økser og meisler laget av skifer, og med fint tilslipte egger.

En annen endring mellom eldre og yngre steinalder var måten boligen ble bygd på. I yngre steinalder ble husene mer solide og permanente, noe som tyder på at menneskene ble mer bofaste med tilhold på boplassene i lengre perioder av gangen.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player