Boligen i tidlig metalltid

Mange steder langs kysten av Finnmark forsvinner de nedgravde hustuftene når vi kommer fram til tidlig metalltid. Dette tyder på at folk igjen ble mindre bofaste, og gikk over til lettere huskonstruksjoner som telt og enklere torvgammer. Årsaken til endringer i bosettingsmønster kan ha vært flere. Metallinnførselen krevde større vektlegging av jakt og fangst for å skaffe pelsvarer som byttemiddel. Dette skjedde samtidig med en overgang til et kaldere klima, som igjen førte til at skogen trakk seg tilbake fra mange områder. Med skogen forsvant en del av viltet, og villreinflokkene fikk lengre vandringsmønstre mellom sommerbeite på kysten og vinterbeite i innlandet. Dette kan ha ført til at menneskene også måtte bli mer mobile.

På Mortensnes er det funnet flere titalls såkalte Mortensnestufter. Dette er store, nedgravde tufter med et firkantig gulvplan. Disse tuftene dateres til første del av tidlig metalltid. I motsetning til de tidligere gressbakkentuftene har mortensnestuftene ikke spor etter innganger. De finnes flere steder i Varanger og er spesielt tallrike på Mortensnes, mens de er lite kjent andre steder. Dette kan tyde på at overgangen til et mer mobilt bosettingsmønster skjedde noe senere i Varanger enn i områder lenger vest. Årsaken kan ha vært et bedre grunnlag for fast bosetting i Varanger enn andre steder. Varangerfjorden har vært ressursrike, villreinen har hatt sine årvisse trekkveier til og fra Varangerhalvøya og alltid passert de samme områdene, og Varanger er dessuten strategisk plassert med tanke på byttehandel med samfunn i sørøst.

Men fram mot Kr.f. forsvant slike boplasser også i Varanger, og vi går ut fra at de fleste gikk over til et relativt mobilt levesett.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player