Pilespisser 
 
Redskap og våpen i steinalderen

Det var stor variasjon i råstoffbruken i steinalderen. De fleste redskapene som er funnet fra eldre steinalder er laget av stein, fordi mye organisk materiale samlebetegnelse for materiale som stammer fra levende organismer eller materiale som inneholder karbonatomer som tre, bein, horn og skinn er oppløst og borte. Vi vet likevel at redskap av organiske materialer var viktige hjelpemidler allerede på denne tiden.
 
Ved overgangen fra eldre til yngre steinalder (rundt 4 500 f.Kr.) endret steinteknologien seg og man begynte å ta i bruk en spesiell flatehuggingsteknikk ved bearbeiding av stein. I tillegg til å lage steinredskaper ved å slå steinen til den formen man ønsket, ble det nå også vanligere å slipe for eksempel pile- og spydspisser, økser og kniver.

På boplasser fra yngre steinalder er det i tillegg funnet mange beinredskaper.


Les/hør mer

SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player