Eksempel på senere tids fangstfelle av jern 
 
Redskap og våpen i middelalderen

I middelalderen førte økt europeisk etterspørsel etter skinnvarer til et større fokus på fangst av rein og pelsdyr som rev, oter, røyskatt og bever.
 
For å dekke det store behovet for skinn ble villreinjakten intensivert. Mange av de store fangstanleggene for villrein på Varangerhalvøya kan ha blitt brukt i denne perioden.

Fangst av pelsdyr foregikk gjerne med feller og sakser laget av jern.

SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player