Landheving etter siste istid

Etter siste istid har landet hevet seg i forhold til havnivået. Årsaken til dette er at de enorme ismassene ikke lenger presser landet ned. I de ytre kystområdene ble det i en periode en "vippeeffekt", som gjorde at landet ble senket ned. I Varanger skjedde aldri dette. Her kom stadig nytt land opp av havet. Den siste rest av denne bevegelsen ser vi faktisk fortsatt i dag.

For ca. 11.000 år siden lå fjæra i Mortensnes-området ca. 70 meter høyere enn i dag. Den markerte terrassen som ligger over riksvegen et stykke ovenfor dagens bebyggelse, ble dannet på denne tida. To tusen år senere lå strandlinja ca. 40 meter lenger ned i terrenget, med andre ord en landhevning på over 15 meter per årtusen. Etter dette gikk landhevninga saktere, med et gjennomsnitt på rundt 2,5 meter for hvert årtusen.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player