Gressbakkentuftene

Gressbakkentuftene har fått sitt navn etter stedet Grassbakken – på samisk Rissebávte - i Nesseby kommune. Tuftene er kjent flere steder i Finnmark og på Kolahalvøya i Russland, men de er spesielt tallrike i Varanger.

Gressbakkentuftene framstår som inntil 1 meter dype forsenkninger omgitt av kraftige voller. Formen er oval eller rektangulær, og den indre forsenkningen kan være fra 6 til 9 meter lang og fra 3 til 5 meter bred. Utgravninger av tuftene viser at de har hatt et rektangulært gulvplan, og to ildsted langs husets lengdeakse. Ofte finnes det store mengder skjell og bein bevart i veggvollene, antagelig fordi man har lagt måltider og annet avfallsmateriale oppover husets yttervegger.

Det som særlig skiller gressbakkentuftene fra andre steinaldertufter er spor etter flere innganger, gjerne en i hver vegg. I tilknytning til inngangene på kortsidene kan det ha vært små tilbygg.

Dateringen på tuftene er rundt 2000 f.Kr. I Varanger ligger de fleste gressbakkentuftene fra 17 til 20 meter over havet, men da de var bebodd lå de like ved fjærekanten.

SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player