Samisk førkristen tro

Før samene ble kristnet på 1600- og 1700-tallet, trodde de på guder, ånder og andre vesener som hadde tilhold i naturen. De holdt steiner, vann, fjell, kilder og andre steder hellige, og ofret til dem. Noaiden var den som hadde best kontakt med den andre verdenen. Ved hjelp av en hellig tromme og joik, kunne noaiden gå i transe og reise til andre steder. Han eller hun kunne også forutsi fremtiden eller finne årsaken til sykdommer.

Troen på guder, ånder og underjordiske vesener påvirket alle livets sider, fra fødsel til død: Ved livets begynnelse ble det ofret til gudinnen Sáráhkká for takk for hjelpen under fødselen. For å kunne ferdes trygt måtte man vise respekt og ofre til de hellige stedene man passerte underveis. Man ofret til spesielle steiner eller utskårede trefigurer også. Disse kalles sieidier. Jakt- og fiskelykke fikk man ved å ofre på de rette stedene. Og ved dødsfall måtte visse skikker følges, både for å sikre den avdødes overgang til en annen verden og for å verne de etterlatte mot sykdom, død og andre farer.

For å kristne samene, brukte misjonærene på 1600- og 1700-tallet både overtalelse og mer brutale metoder. Hellige trommer og sieidier ble ødelagt og det ble tent ild på hellige fjell, fordi man mente at ild tok kraften fra det hellige stedet. De som utøvde den gamle troen kunne bli tiltalt og dømt til døden.

Den samiske førkristne troen var variert både i tid og rom. Det vi kjenner til i dag er bare deler av en mangfoldig verdensforståelse og rituell praksis. En av våre viktigste kilder er det misjonærene skrev ned fra forskjellige samiske områder. Misjonærene brukte kunnskapen blant annet til å argumentere mot samenes tro når de prøvde å omvende dem.

Når man leser disse kildene er det viktig å huske at misjonærene hadde en negativ holdning til samenes tro. De har tolket det de fikk høre i lys av sin egen religion. Siden misjonærene var utenforstående er det heller ikke sikkert at samene fortalte dem alt om sin tro og sine ritualer, eller fortalte ting akkurat slik de var. Når vi ser misjonærenes beretninger i sammenheng med andre kilder som tradisjoner, sagn, eventyr og arkeologisk materiale, kan vi allikevel danne oss et visst bilde av den samiske førkristne troen.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player