Govva/photo: VSM
 
Ceavccageađge/Transteinen

Den høye, oppreiste steinen som står på vestsiden av Mortensnes kalles Transteinen, på samisk Ceavccageađge. Steinen er omgitt av 13 sirkler av mindre steiner. I dag er disse sirklene konsentriske, det vil si at de ligger innenfor hverandre. Men vi vet at Andreas Georg Nordvi, som var handelsmann og bodde på Mortensnes tidlig på 1800-tallet, flyttet på mange av steinene i et forsøk på å restaurere det han trodde var steinsirkler. Det kan hende at dette opprinnelig var en labyrint, slik vi finner flere steder langs Finnmarkskysten og på Kola.

Selve Transteinen ble smurt inn med tran, eller grakse, som er et restprodukt av tranutvinningen. Dette var et offer skulle bringe god fiskelykke. Nordvi fortalte at det fremdeles ble ofret til Transteinen i første halvdel av 1800-tallet.

Det er vanskelig å vite nøyaktig når Transteinen ble reist, men den kan ikke være eldre enn fra tiden rundt Kristi fødsel. Før dette lå nemlig området under havoverflaten.

Det har vært ulike oppfatninger om hvem som satte opp Transteinen. Fordi det ikke har vært vanlig i samisk tradisjon å sette opp slike steiner eller bautaer, har det blitt antatt at såkalte gothiske beboere eller nordmenn måtte ha reist den. Hvem som har reist den kan vi ikke være sikre på, men Transteinen har uansett vært brukt som en samisk offerstein i svært lang tid. Det viser også materialet som Andreas Georg Nordvi fant da han grov mellom steinsirklene rundt Transteinen: Her fant han store mengder dyre-, fiske- og fuglebein, samt rester av kull under et dobbelt lag av flate steinheller.

Et gammelt samisk sagn fra Enare i Finland om Transteinen tyder på at steinen har vært viden kjent i samiske kretser.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player