Fellesgammen

Fellesgammen er en stav- eller sperregammekonstruksjon med fire rette stolper i hjørnene og et firkantig gulvplan. Denne gammetypen er av yngre dato enn den runde buesperregammen.

Fellesgammen var vanlig på 1800-tallet. Fellesgammene stod på vinterboplassen, og var en felles bolig for mennesker og husdyr. Tidligere hadde husdyrene en seksjon i samme rom som menneskene, bare adskilt av ildstedet. Senere fikk husdyrene et eget rom i gammen, eller også en egen fjøsgamme.

Tradisjonelt hadde gammen et åpent ildsted midt i rommet, og ris eller steinheller på gulvet. I de seneste boliggammene, fra begynnelsen av 1900-tallet, var det blitt vanlig med ovn og pipe ved en vegg eller i et hjørne av rommet. Det ble også vanlig med glassvindu, gulvbord og innvendig panel på veggene. Denne gammetypen var i bruk fram til 1950-tallet, selv om det fra ca. 1800 av ble mer og mer vanlig å bygge tømmerhus til boligformål.

Ennå i dag brukes gammer under jakt og fangst i utmarka i Varanger. Gammebygge-tradisjonen har vært i ferd med å forsvinne. I den senere tid har det vært gjennomført flere lokale gammebyggeprosjekter for at ikke kunnskapen om gammebygging skal gå tapt for kommende generasjoner.


English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player