Handelsmannen A. G. Nordvi

Andreas Georg Nordvi var den siste som drev handel på handelsstedet Mortensnes. Før han overtok etter sin far hadde han studert arkeologi i København. Faktisk var han den første i Norge med universitetsutdannelse i dette faget. Nordvi utførte mange undersøkelser i gravfeltet på Mortensnes. Gravgods og skjeletter fra gravene ble solgt til vitenskapelige institusjoner i inn- og utland.

Da handelsstedet gikk konkurs i 1877 flyttet Nordvi til Oslo. Han døde i 1892. Våningshuset på Mortensnes handelssted ble etter konkursen flyttet til Vadsø. Der står det ennå i dag.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player