Gravplassen på Ceavccageađge/Mortensnes

Graver i helleur er en karakteristisk samisk gravleggingsform fra førkristen tid. Gravplassen på Mortensnes er det største og best undersøkte urgravfeltet vi kjenner, men slike graver er også kjent fra andre steder i Varanger og i samiske områder forøvrig. I helleura på Mortensnes er det registrert mellom 250-300 graver. Dette er dermed Nord-Norges største ansamling graver utenom kirkegårdene.

Gravplassen inneholder både graver i form av murte kamre i ura og graver der man har benyttet naturlige hulrom i berg og under store steinblokker. Disse hulrommene ble murt igjen med flate steinheller etter gravleggingen.

De åpnede gravene er lettest å se. En del av de murte gravkamrene er store og velbevarte. Veggene i disse kamrene er bygd opp av reiste stein og liggende heller. Store steiner har holdt oppe et tak av steinheller. Noen av disse gravkamrene har inneholdt to døde.

Det er stor forskjell på disse kamrene, og de enkle gravene i bergsprekker og i hulrom under steinblokker. Det kan tyde på at det har vært statusforskjell på folk, noe som kan forklare forskjellene i størrelsen på gravene og hvilke gjenstander som har fulgt de døde i graven.

Uåpnede graver kan være synlige som lave røyser eller grunne groper i helleura, men mange graver synes ikke i det hele tatt på overflaten. Sannsynligvis inneholder helleura på Mortensnes flere graver enn de vi kjenner til.


English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player