Ofring og offerplasser

Den førkristne samiske troen var preget av ærbødighet for naturen. Naturen ble oppfattet som besjelet av levende makter og guder som det var viktig å ha et godt forhold til. Også stein, fjell og innsjøer hadde liv. Enkelte steder konsentrerte naturkraften seg, og disse stedene fikk spesiell betydning. Gjennom offerhandlinger og andre regler for respektfull adferd, styrket man det åndelige fellesskapet mellom mennesker og naturmakter. Ved ofring ble naturens gaver på symbolsk måte tilbakeført, og balansen ble opprettholdt.

Offergavene kunne være jakt- og fangstprodukter, som kjøtt og blod eller fett fra dyret, eller det kunne være fett eller tran fra fisk, som man smurte på offersteinen for å få god fiskelykke og som takk for fangsten. Slike offersteiner, eller "fiskeguder", er vanlige å finne langs fjorder, vann og elver. De kalles guolleipmil på samisk.

I andre sammenhenger ble det ofret reinhorn. Dette var blant annet passende offer til reinsdyrenes hersker og herskerinne Čoarve Radien og Čoarve Eadni og til tordenguden Horagallis. Reinhorna ble stukket fast i bakken på offerstedet eller rundt offersteinen, og taggene skulle peke oppover mot himmelen. Ennå i dag kan man finne rester av reinhorn på gamle samiske offerplasser.

Samiske offersteiner og offerplasser er gjerne spesielle naturformasjoner, som utstikkende klipper og store steinblokker. Men de kunne også være stein- eller treseider som var satt opp av mennesker. En annen type er ringformede offerplasser murt opp av stein.

Offerplasser, seider og hellige steder kunne også bli ødelagt. Et gammelt sagn fra Varanger forteller om hvor vakker og glinsende en seidestein var når den var oversmurt med reinfett, og om menneskenes store sorg da en slik stein ble ødelagt med ild. Å ødelegge hellige steiner og trær var i følge sagnet en stor udåd, og ble straffet hardt.

Under misjonsvirksomheten på 1600- og 1700-tallet ble mange samiske offerplasser ødelagt nettopp på denne måten av prester og misjonærer.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player