Ringformede offerplasser

Det er funnet mange ringformede offerplasser i Varanger. De er bygget som lave steinringer med en diameter på inntil 10 meter.

Inne i noen av offerringene finnes en forhøyning av stein som antakelig har tjent som fundament for en seide, det vil si en spesiell form av stein eller tre som ble tilbedt. Sieidi er det samiske ordet for slike. Disse er borte nå, antakelig fjernet av misjonærene på 16- og 1700-tallet.

Offerringene ligger nesten alltid i steinur og i nærheten av graver. Det finnes ingen tradisjoner om hvilke rituelle handlinger som har funnet sted i offerringene. Én tolkning er at de har å gjøre med ofringer i forbindelse med villreinfangst og/eller fiske i fjorden. Men de som ligger i tilknytning til gravplasser har mest sannsynlig vært brukt til ritualer i forbindelse med begravelser eller ved ofringer til de døde eller dødsriket.English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player