Samiske sagn og eventyr

De samiske eventyrene er beslektet med eventyr fortalt på andre språk og i andre kulturer, særlig hos nabofolkene. Man kan gjenkjenne temaer og personer. Sagnene er mer særegne og nærmere knyttet samenes egen historie og gamle forestillingsverden.

En sentral skikkelse i de samiske sagnene er stallo, et menneskelignende og noen ganger menneskespisende uhyre. Ofte har stalloen lånt trekk fra historiens skatteoppkrevere eller overfallsmenn.

Mange sagn handler om mennesker som dør fordi de utfordrer naturkreftene og gudene som bor i disse kreftene. I et gammelt sagn fra Varanger blir for eksempel en mann rammet av flere ulykker og til slutt drept fordi han synger spottesanger om sola, mens et annet sagn fra Karasjok forteller om en mann som blir drept av lynet fordi han banner i tordenvær. Flere sagn forteller om opprinnelsen til ulike naturformasjoner.

Samenes gamle forestillingsverden besto også av elementer moderne mennesker gjerne kaller overtro. Den gang var det på ingen måte overtro, men en helt naturlig del av livet og det å leve i naturen blant naturelementene. Det eksisterte helt klare forestillinger blant folk – og dette gjelder på ingen måte bare for samene – om at det fantes skrømt og underjordiske. Mange hadde til og med sett og møtt slike vesener fra en annen verden, og historier om slike opplevelser ble ofte fortalt til barn og voksne på mørke kvelder da arbeidet var unnagjort for dagen. Fortellingene var, i tillegg til formidling av kunnskap, også en del av barneoppdragelsen og holdt barna unna farlige steder.

Fortellingene kunne dessuten handle om avdøde personer, det vi i dag kaller spøkelser, som noen hadde drømt om eller sett, og kanskje til og med snakket med i våken tilstand. Mange av fortellingene handlet om såkalte govetter, gufihtar på samisk, underjordiske som stort sett levde på samme måte som mennesker. De kunne lokke folk, og særlig barn, inn i haugene sine, i håp om å gjøre dem om til govetter.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player